خواص و کاربرد حروف ابجد ؛ از گشایش امور تا شناسایی طبع بدن

به گزارش شهر وبلاگ، علوم غریبه علومی هستند که در دسترس همه اشخاص قرار نمی گیرند و حدود سی شاخه متفاوت دارند که برخی از آنها عبارتند از: علم رمل؛ جفر؛ اعداد؛ و حروف و … . در این مطلب قصد داریم به آنالیز و تعریف حروف ابجد و خواص و کاربرد حروف ابجد بپزدازیم؛ با ما همراه باشید.

خواص و کاربرد حروف ابجد ؛ از گشایش امور تا شناسایی طبع بدن

خواص و کاربرد حروف ابجد

ابتدا باید به تعریف این حروف بپردازیم که اصلا حروف ابجد چیست؟

معرفی حروف ابجد

کلمه ابجد به چهار حرف ابتدایی الفبای قدیم سامی اشاره می نماید که به جای اعداد از آن استفاده می شد. یعنی با استفاده از حروف ابجد، ارزش عددی حروف مشخص می شد و در ترتیب بندی، طالع بینی و علوم غریبه از این حروف استفاده می شد. این حروف روشی برای مرتب سازی حروف در زبان عربی بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی است. گاهی مواقع از این روش برای شماره گذاری صفحات یا موارد استفاده می شود.

انواع حروف ابجد

سه نوع حروف ابجد وجود دارد که عبارتند از:

  • ابجد کبیر
  • ابجد صغیر
  • ابجد وسیط

اعداد نسبت داده شده به 28 حرف ابجد کبیر از یک تا هزار است. در واقع اعداد 1 تا 1000 بین 28 حرف عربی تقسیم شده است. اگر هر یک از اعداد حروف ابجد کبیر که از 9 بزرگتر است را به 9 تقسیم کنیم به جامانده آن اعداد ابجد صغیر خواهد بود و اگر به جای 9، اعداد ابجد کبیر را به 12 تقسیم کنیم، به جامانده آن ابجد وسیط است. اما بیشترین موارد استفاده را حروف ابجد کبیر دارد.

به مربع ارزش عددی حروف ابجد کبیر، ابجد اکبر گفته می شود. برای مثال ابجد اکبر حرف ی برابر با 100 و یا ابجد کبیر حرف ق برابر 10000 خواهد بود.

حروف ابجد چگونه محاسبه می شوند؟

ابجد کبیر :

(الف =1)، (ب = 2) ، (ج = 3) ، (د = 4) ، (ه = 5) ، (و = 6)

(ز = 7) ، (ح = 8) ، (ط = 9) ، (ی = 10) ، (ک = 20) ،(ل =30)

(م = 40) ، (ن = 50) ، (س = 60) ، (ع = 70) ، (ف = 80) ، (ص = 90)

(ق = 100) ،(ر = 200) ، (ش = 300) ، (ت = 400) ، (ث = 500) ، (خ = 600)

(ذ = 700) ، (ض = 800) ، (ظ = 900) ، (غ = 1000)

(گ = 2000) ، (چ= 3000) ، (پ= 4000) ، (ژ= 5000)

ابجد صغیر

(الف =1)،(ب = 2) ، (ج = 3) ، (د = 4) ، (ه = 5) ، (و = 6)

(ز = 7) ، (ح = 8) ، (ط = 9) ، (ی = 10) ،(ک = 8) ، (ل = 6)

(م = 4) ، (ن = 2) ، (س = 6) ، (ع = 10) ، (ف = 8) ، (ص = 6)

(ق = 4)

(ر = 8) ، (ش = ساقط) ، (ت = 4) ، (ث = 8) ، (خ = ساقط) ، (ذ = 4) ، (ض = 8) ، (ظ = ساقط) ، (غ = 4)

(گ = 2) ، (چ= 3) ، (پ= 4) ، (ژ= 5)

ابجد وسیط

(الف =1)،(ب = 2) ، (ج = 3) ، (د = 4) ، (ه = 5) ، (و = 6) ، (ز = 7) ، (ح = 8) ، (ط = 9) ، (ی = 10)

(ک = 8) ،(ل =6) ، (م = 4) ، (ن = 2) ، (س = 0) ، (ع = 10) ، (ف = 8) ، (ص = 6) ، (ق = 4)

(ر = 8) ، (ش = 6) ، (ت = 4) ، (ث = 8) ، (خ = 0) ، (ذ = 4) ، (ض = 8) ، (ظ = 0) ، (غ = 4) .

(گ = 8) ، (چ= 0) ، (پ= 4) ، (ژ= 8) .

برای تبدیل نام به عدد، می بایست عدد متناظر با حروف را با یکدیگر جمع کنید؛ برای مثال: علی = (ع=70 ، ل =30 ، =10) ← (110=10+30+70)

خواص و کاربرد حروف ابجد

کاربرد حروف ابجد در علوم غریبه

در دوران های گذشته علم حروف و عدد، آمیختگی خاصی با هم داشته؛ از همین جهت است که طلسمات و حساب های نجومى و تقویمى و احکام نجوم را که بابلیان و مصریان وضع کرده اند به حروف ابجدى است و در علم اسطرلاب هم از ترتیبات ابجدى استفاده می شود.

از دیدگاه بسیاری از حکمای قدیم، هر یک از حروف دارای خواص و آثار و کمالاتى هستند که این خواص به حسب انقسام به عناصر اربعه و تعلق به کواکب سبعه مختلف می شود و چنین گفته اند که حرف به منزله جسد است، و عدد به منزله روح. یعنی برای مثال بین دو کلمه ای که دارای عدد واحدی هستند، ارتباط خاصی می توان تصور نمود. ضمن این که برای ترکیب دو کلمه می توان آنها را تبدیل به عدد کرده و عملیات خاصی با این اعداد انجام داد که مبنای اصلی بخش عمده ای از علوم غریبه بر همین رابطه بین حروف و اعداد پایدار است.

1. خواص و کاربرد حروف ابجد در ازدواج

اگر بخواهیم ببینیم با توجه به حروف ابجد یک زوج می توانند به هم برسند یا نه، به این صورت عمل می کنیم:

مثلا

آیا آقای محمد زاده مریم با خانم فاطمه زاده بتول می توانند ازدواج بنمایند یا نه و آیا ستاره این دو نفر با هم جفت هست یا نه و در آینده تا آخر با هم زندگی می نمایند یا نه؟

اول نام و نام مادر هر دو را به ابجد کبیر در آورده:

برای مثال ما:

اول آقای (م ح. م. د) زاده (م ر. م)

40، 8، 40، 4، 40، 200، 10، 40

خانم (ف. ا. ط. م. ه) زاد ه (ب. ت. و ل)

80، 1، 9، 40، 5، 2، 400، 6، 30

جمع عدد محمد 92 + جمع عدد مریم 290

در خصوص خانم هم: 438 + 135،

573 + 382 = 955

مجموع چهار اسم بالا برابر است با: 955

اکنون 955 را بر 5 تقسیم می کنیم که باقی مانده معادل (0) است.

اگر به جامانده تقسیم بالا (1) یا (3) یا (5) شود، این دو به هم می رسند و ستاره آن ها جفت است و تا آخر با هم زندگی می نمایند.

اگر به جامانده تقسیم (2) یا (4) باشد، این دو نفر به هم نمی رسند وستاره آن ها جفت نیست و تا آخر با هم زندگی نمی نمایند.

اگر به جامانده تقسیم صفر شود، معلوم می شود که یک طرف از خانواده طرفین با ازدواج موافق نبوده و ستاره آن ها به طور قطعی جفت نیست که مثال ما شامل این بند می شود.

2. خواص و کاربرد حروف ابجد در موسیقی

در علم موسیقی در دوران پس از اسلام، در ثبت اصوات و دستان ها از حروف ابجد استفاده می کردند. مثلا نغمه های دستگاه شور با حروف ابجد عبارت بوده اند از: یح یه یب ح. ه. ج. ا و فواصل گام شور را این گونه معرفی می کردند: ط ط. ج ج ط. ج ج که در موسیقی امروز به ترتیب نت های سل، لاکرن، سی بمل، دو، ر، می بمل، فا و سل را تشکیل می دهند.

3. خواص و کاربرد حروف ابجد در شماره گذاری

در متون بسیاری به جای شماره گذاری با اعداد، از حروف ابجد استفاده می شود. در بعضی کتاب ها نیز صفحات مقدمه با حروف ابجد شماره گذاری می شود.

علوم غریبه و خواص و کاربرد حروف ابجد

4. خواص و کاربرد حروف ابجد در دسته بندی مطالب

گاهی در نوشتن، برای جدا کردن مطالب مختلف از یکدیگر، آن ها را با حروف ابجد مشخص می نمایند. مثلاً در همین جا برای جدا کردن کاربرد های حروف ابجد، آن ها را با حروف الف، ب، ج. و … مشخص کردیم.

5. خواص و کاربرد حروف ابجد در مشخص طبع افراد

برای اینکه بتوان طبع یک فرد را به یاری حروف ابجد متوجه شد، ابتدا باید حروف ابجد فرد را به این صورت محاسبه کرد:

مثلا فردی با نام هوشنگ، جمع حروف ابجد آن به ابجد کبیر می شود 361= 0+50+300+6+5

نام مادر هوشنگ ژاله است، جمع عدد ژاله که نام مادر وی است می شود 36=5+30+1+0 مجموع نام و نام مادر می شود 397=361+36، چون که دوازده طالع داریم تقسیم بر 12 می کنیم و عدد به جامانده تقسیم می شود شماره طالع آقای هوشنگ. بنابراین به جامانده 397 تقسیم بر 12 می شود 1 و طبق اعداد دوازده گانه که در زیر گفته شده است، طالع عدد یک حمل با طبع آتشی است.

طالع برج های دوازده گانه (عدد به جامانده تقسیم)

1. حمل: آتشی

2. ثور: خاکی

3. جوزا: بادی

4. سرطان: آبی

5. اسد: آتشی

6. سنبله: خاکی

7. میزان: بادی

8. عقرب: آبی

9. قوس: آتشی

10. جدی: خاکی

11. دلو: بادی

12. حوت: آبی (به جامانده صفر)

طبع و سرشت برج ها
برج های گرم

1. حمل

2. جوزا

3. اسد

4. میزان

5. قوس

6. دلو

برج های سرد

7. ثور

8. سرطان

9. سنبله

10. عقرب

11. جدی

12. حوت

خصوصیات هر یک از چهار طبع آتشی، خاکی، بادی و آبی

طبع آتشی: افراد با طبع آتشی زود عصبانی و زود خاموش می شوند. کینه در دل نگه نداشته و همواره بدنشان حرارت دارد و تشنه هستند.

طبع خاکی: : یک فرد با طبع خاکی متواضع، فروتن و ساکت است و با حرمت و احترام با دیگران زندگی می نماید.

طبع بادی: بادی طبع ها مغرور و تند خو بوده و حرکات خود را پنهان از چشم دیگران انجام می دهند. آن ها بسیار زیرک وکینه ای هستند.

طبع آبی: فرد با طبع آبی، یک فرد شاد است و سه طبع بالا گاهی در وجود او خود را نشان می دهند.

6. استفاده از حروف ابجد برای رمزگذاری

برای حفظ کردن و خاطر سپردن تاریخ وقایع مهم، واقعه را با ترکیب حروف ابجد به صورت یک کلمه یا یک عبارت یا یک جملهٔ معنی دار یا شعر در می آورند و با آن کلمه، عبارت، جمله یا شعر، تاریخ مزبور را حساب می نمایند.

علوم غریبه و خواص و کاربرد حروف ابجد کبیر

7. استفاده از حروف ابجد در دعا نویسی

آموزش حروف ابجد برای گشایش کار: بزرگان و اکابر فرموده اند : هر کس سوره توحید را به عدد ابجد نام خود بخواند ابواب فتوحات بروی وی گشاده شود.

اگر 28 حرف ابجد را بر روی کاغذی نوشته و آن را در خاک دفن کنید به نیت آن که غایبی پیدا شود، بحق تعالی غایب پیدا خواهد شد.

اگر 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را بر گردن کودک یا اطفال آویزان کنید، دیگر نمی ترسد.

اگر 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را بر درختی که ثمر نمی دهد، ببندید، محصول درخت زیاد می شود.

اگر 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و در چاهی که آب ندارد انداخته آب آن چاه زیاد می شود.

اگر 28 حروف ابجد را بر روی کاغذی نوشته و بر پشت آن کاغذ نام دشمن را بنویسید. سپس آن را در باد آویزان کنید، دشمن شما سرگردان می شود.

اگر 28 حرف را برای هلاک شدن دشمن 28 بار بر روی کاغذ بنویسید و نام دشمن را نیز نوشته و در آتش بیاندازید، دشمن هلاک شده و یا از بلا صدمه می بیند.

اگر حروف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را در سر نیزه بکنید، در جنگ بر دشمن پیروز خواهید شد.

سخن آخر

ابجد کبیر ازمسلمات است و عدد آن تا یک هزار می باشد که به 28 حرف در زبان عرب تقسیم شده است . و در خصوص آن بین مسلمانان از شیعه و سنی جای شبهه و تردید نیست و در بین غیر مسلمانان نیز ابجد کبیر معروف است . و ژاپنی ها و چینی ها نیز به حروف ابجد کبیر معتقد هستند . با اینکه حروف الفبای آنان سیصد حرف است اما به طریق خاصی اعداد 1 تا 1000 را که برای 28 حرف است و خود نیز 28 عدد مستقل است را برتمام الفبای خود قسمت می نمایند.

شما درباره خواص و کاربرد حروف ابجد چه می دانید؟ برای تسخیر قلب؟ ازیاد مال و ثروت؟ جلب محبت؟ کاربرد حروف ابجد برای این موارد را می دانید؟ در پایین همین صفحه نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

در آخر پیشنهاد می کنیم برای رسیدن به اهداف و آرزوهایتان، خواندن مقاله قدرت تلقین چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟ را نیز از دست ندهید!

منبع: مجله انگیزه
انتشار: 23 اردیبهشت 1400 بروزرسانی: 23 اردیبهشت 1400 گردآورنده: shahreweblog.ir شناسه مطلب: 1302

به "خواص و کاربرد حروف ابجد ؛ از گشایش امور تا شناسایی طبع بدن" امتیاز دهید

6 کاربر به "خواص و کاربرد حروف ابجد ؛ از گشایش امور تا شناسایی طبع بدن" امتیاز داده اند | 3.8 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خواص و کاربرد حروف ابجد ؛ از گشایش امور تا شناسایی طبع بدن"

1 دیدگاه

Shahin 4 اردیبهشت 1401

با سلام
در مثال 955 تقسیم بر 5 برابر است با صفر
پس چه زمانی میتوان گفت عدد باقی مانده 5 است؟
5÷955
19/ 5-
45-
45-
005 اگر ادامه داده شود به صفر میرسیم اگر در این مقطع بسنده کنیم برابر 5میشود
و
عدد 1030 را تقسیم کنیم میشود صفر بدون امدن 5در باقی مانده
5 ÷ 1030
206 / 10-
0030-
-
00
در تقسیم بر پنج چه زمانی باقی مانده 5 میباشد و ان را چگونه به دست می اورید؟؟؟؟

پاسخ به Shahin
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید