وزنه برداری

خبرنگاران رکوردهای سیامند در قلب مردم شکستنی نیست

تهران ـ خبرنگاران- مرگ بود که قطار زندگی سیامند رحمان را پیش از رسیدن به ایستگاه توکیو 2020 از ریل زندگی خارج کرد آن هم در روزهایی که اخبار بد از گوشه و کنار ایران دوست داشتنی هر ثانیه دل مان را می لرزاند.

29 فروردین 1399