هفته 89 اپیدمی کووید، 19 در ایران، زنگ خطر ورود به پیک ششم بیماری

به گزارش شهر وبلاگ، فرایند بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا در هفته دوم آبان ماه، مصادف با هفته 89 اپیدمی، در برخی استان ها افزایشی شده و حتی از میانه کشور هم پیشی گرفته است؛ موضوعی که می تواند زنگ خطری برای ورود کشور به پیک ششم کرونا باشد...

هفته 89 اپیدمی کووید، 19 در ایران، زنگ خطر ورود به پیک ششم بیماری

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، از شهریور ماه 1400 تا به امروز واکسیناسیون علیه کرونا در کشورمان روی ریل افتاده و به سرعت پیش می رود. بر همین اساس هم تا به امروز در کشورمان 54 میلیون و 977 هزار و 728 نفر دُز اول، 38 میلیون و 435 هزار و 297 نفر دُز دوم و 149 هزار و 592 نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند. بر این اساس مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 93 میلیون و 562 هزار و 617 دُز رسید.

البته باوجود واکسیناسیون سریع علیه پاندمی قرن در کشور، باز هم به دلیل کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی، شاهد افزایش شهرهای قرمز در کشور بوده ایم. به طوری که طبق آخرین نقشه رنگ بندی کرونایی کشور که در تاریخ 15 آبان ماه از سوی وزارت بهداشت منتشر شده است، در حال حاضر 33 شهرستان کشور در شرایط قرمز، 95 شهرستان در شرایط نارنجی، 220 شهرستان کشور در شرایط زرد قرار دارند و 100 شهرستان نیز آبی هستند.

بررسی شرایط موجود کرونا در کشور

بنابر اعلام وزارت بهداشت، بررسی شرایط موجود کرونا در کشور در هفته دوم آبان ماه 1400 مصادف با هفته 89 همه گیری، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در کشور 57162 مورد، تعداد موارد بستری نو 8973 مورد و تعداد موارد فوتی نو طی این هفته 1112 مورد بوده است.

در ادامه گزارش مروری بر فرایند همه گیری کرونا در هفته 89 بیماری که تا خاتمه هفته دوم آبان ماه 1400 را شامل می شود، خواهیم داشت:

تهران

در استان تهران در هفته دوم آبان ماه 1400، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده 2825 مورد، تعداد موارد بستری نو 1132 مورد و تعداد موارد فوتی نو 169 نفر بوده است.

همچنین در استان تهران در هفته اخیر، ایستایی موارد بستری و موارد فوت استان مشاهده می شود. بروز موارد بستری و مقدار مرگ و میر از میانه کشور کمتر شده است.

ایلام

در این هفته فرایند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است، مقدار بروز موارد بستری همچنان در بالاترین مقدار نسبت به میانه کشور بوده، اما مقدار مرگ و میر استان از میانه کشور کمتر شده است.

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری در رتبه دوم مقدار بروز کشور و از میانه کشور بالاتر است، اما مورتالیتی استان از میانه کشور کمتر شده است.

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری و فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از میانه کشوری بالاتر است.

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از میانه کشور بیشتر است.

کهگیلویه و بویراحمد

در هفته اخیر کاهش فرایند بستری و فوت ناشی از کرونا در استان دیده می شود. بروز موارد بستری و مقدار مرگ و میر از میانه کشور بیشتر است.

یزد

در هفته اخیر موارد بستری برای دومین هفته متوالی افزایش داشته که در این هفته شاخص بوده است. موارد فوت استان نیز افزایش داشته است. مقدار موارد بستری از حد میانه کشور بیشتر و مقدار مرگ و میر استان نیز از حد میانه کشور بالاتر رفته است.

سمنان

برای سومین هفته متوالی فرایند بستری افزایش و فوت کاهش یافته است. مقدار بروز موارد بستری از میانه کشور بیشتر، اما فعلا مقدار مرگ و میر استان از میانه کشور کمتر است.

همدان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و موارد فوت افزایش یافته است. بروز موارد بستری و مقدار مرگ و میر از میانه کشوری بیشتر است.

چهارمحال و بختیاری

فرایند بستری و فوت افزایش یافته است. مقدار بروز موارد بستری و مقدار مرگ و میر استان از میانه کشور بالاتر است.

خراسان شمالی

در هفته اخیر فرایند بستری برای دومین هفته متوالی افزایش و موارد فوت نیز افزایش یافته است. مقدار بروز موارد بستری و مقدار مرگ و میر استان، هر دو از میانه کشور بالاتر رفته است.

قزوین

موارد بستری استان افزایش و فوت ایستایی داشته است. بروز موارد بستری از میانه کشور پیشی گرفته و مورتالیتی در حد میانه کشور است.

لرستان

موارد فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری از میانه کشوری بیشتر، اما مقدار مرگ و میر استان از میانه کشوری کمتر شده است.

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری افزایش و موارد فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری از میانه کشور بیشتر شده و مقدار مرگ و میر از میانه کشور کمتر شده است.

مرکزی

فرایند بستری و موارد فوت استان در هفته اخیر کاهش نشان می دهد. بروز موارد بستری و مقدار مرگ و میر استان از میانه کشور بالاتر است.

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت استان فرایند ایستایی داشته است. بروز موارد بستری از میانه کشور بیشتر و مقدار مرگ و میر از میانه کشور کمتر است.

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان فرایند ایستا داشته است. بروز موارد بستری و مقدار مرگ و میر از میانه کشور بیشتر است.

اردبیل

در هفته اخیر فرایند بستری افزایش و موارد فوت استان کاهش یافته است. مقدار بروز از میانه کشور بیشتر شده، اما مقدار مرگ و میر از میانه کشور کمتر است.

اصفهان

فرایند بستری و فوت استان در این هفته افزایش یافته است. بروز موارد بستری از میانه کشور بیشتر شده و مقدار مرگ و میر هم از میانه کشور بیشتر است.

البرز

در هفته اخیر کاهش فرایند بستری و کاهش مختصر موارد فوت استان مشاهده می شود. بروز موارد بستری در حد میانه کشور و مقدار مرگ و میر از میانه کشور بالاتر است.

زنجان

در هفته اخیر افزایش فرایند بستری و فوت استان مشاهده می شود. مقدار بروز موارد بستری و مقدار مرگ و میر از میانه کشور پایین تر است.

قم

در هفته اخیر کاهش موارد بستری و فوت استان مشاهده می شود. بروز موارد بستری کمی پایین تر از میانه کشور و مقدار مرگ و میر استان از میانه کشور بیشتر است.

مازندران

در هفته اخیر، برای چندمین هفته متوالی ایستایی فرایند بستری و کاهش موارد فوت استان مشاهده می شود. مقدار بروز موارد بستری و مقدار مرگ و میر استان از میانه کشور کمتر است.

فارس

در این هفته موارد بستری افزایش مختصر و افزایش شاخص موارد فوت استان مشاهده می شود. مقدار بروز موارد بستری از حد میانه کشور کمتر و مقدار مورتالیتی از میانه کشور پیشی گرفته است.

خراسان رضوی

فرایند بستری چند هفته نسبتا ایستا بوده و فوت افزایش یافته است. بروز موارد بستری و مقدار مرگ و میر استان از حد میانه کشور کمتر است.

گیلان

در هفته اخیر فرایند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مقدار مرگ و میر از میانه کشور کمتر است.

گلستان

فرایند بستری بعد از چند هفته ایستایی، برای دومین هفته متوالی افزایش و فوت استان ثابت مانده است. مقدار بروز بستری و مورتالیتی استان از میانه کشور کمتر است.

بوشهر

فرایند موارد بستری کاهش و موارد فوت استان ثابت مانده است. مقدار بروز موارد بستری و مقدار مرگ و میر از میانه کشور کمتر است.

خوزستان

موارد بستری و موارد فوت استان در این هفته کاهش مختصر نشان می دهد. بروز موارد بستری و مقدار مرگ و میر استان از میانه کشور کمتر است.

هرمزگان

موارد بستری استان کاهش و موارد فوت ثابت مانده است. مقدار بروز موارد بستری و مقدار مرگ و میر از میانه استان کمتر است.

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری فرایندی ایستا داشته و موارد فوت استان افزایش نشان می دهد. مقدار بروز بیماران بستری و مورتالیتی از میانه کشور کمتر است.

ان

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 24 آذر 1400 بروزرسانی: 24 آذر 1400 گردآورنده: shahreweblog.ir شناسه مطلب: 1762

به "هفته 89 اپیدمی کووید، 19 در ایران، زنگ خطر ورود به پیک ششم بیماری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "هفته 89 اپیدمی کووید، 19 در ایران، زنگ خطر ورود به پیک ششم بیماری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید