داستان لیلی و مجنون به زبان ساده و خواندنی

به گزارش شهر وبلاگ، همه ما بار ها راجع به قصه عاشقانه لیلی و مجنون شنیده ایم. این داستان تکرار نشدنی از منظومه غنایی نظامی گنجوی در ادبیات فارسی است که از گذشته تا امروز دارای صندلی والایی بوده و نسل به نسل چرخیده و امروزه سراسر دنیا با این اثر فاخر آشنا هستند. در ادامه قرار است داستان لیلی و مجنون را به طور خلاصه بخوانید و با جزئیات آن آشنا شوید؛ پس با ما همراه باشید و این قصه را از دست ندهید.

داستان لیلی و مجنون به زبان ساده و خواندنی

خلاصه داستان لیلی و مجنون به نثر

شروع داستان و عاشق شدن لیلی و مجنون

در قبیله ای عرب خانواده ای بودند که هیچ فرزندی نداشتند. بعد از دعا و راز و احتیاج فراوان بالاخره آن ها صاحب یک فرزند پسر می شوند که نامش را قیس می گذارند. زمانی که قیس عظیم شده و به مکتب می رود در میان همکلاسی هایش با دختری به نام لیلی آشنا می شود.

ماه عربی به رخ نمودن

ترک عجمی به دل ربودن

در هر دلی از هواش میلی

گیسوش چو لیل و نام لیلی

از دلداری که قیس دیدش

دلداده و به مهر دل خریدش

مجنون در مکتب خانه

او بعد از مدتی کم کم دلباخته این دختر شده و تمام توجهش معطوف به او می شود. همچنین لیلی به اشتیاق دیدار قیس به مکتب می رود. هر چند آن دو کوشش می نمایند تا عشقشان را از دیگران مخفی نگه دارند، اما با گذشت زمان قیس چنان واله و شیدای لیلی می شود که همه او را مجنون (دیوانه) می خوانند. پدر لیلی که مرد معتبر و پولداری است، زمانی که از عشق آن ها به هم مطلع می شود از رفتن لیلی به مکتب جلوگیری می نماید. این فراق و ندیدن ها معشوق برای قیس عاشق طاقت فرسا بوده و شیدایی او را به نهایت می رساند.

می شد سوی یار دل دمیده

پیراهن صابری دریده

می گشت به گرد خرمن دل

می دوخت دریده دامن دل

می رفت نوان چو مردم مست

می زد به سر و به روی بر دست

چو کار دلش ز دست بگذشت

بر خرگه یار مست بگذشت

رفتن پدر مجنون به خواستاری لیلی

بالاخره پدر قیس تصمیم می گیرد به خواستگاری لیلی برود تا قیس را از این حال نجات دهد. با اینکه پدر لیلی با احترام او را می پذیرد، اما زمانی که حرف از خواستگاری و ازدواج می شود، به دلیل اختلاف بین قبایل پدر لیلی جواب رد می دهد. او در جواب می گوید: حیثیت و آبروی ما مهم ترین چیزی است که ما داریم که با این وصلت در میان قبائل بر باد می رود. پس پدر قیس با ناراحتی برگشته و جواب نهایی را به مجنون می دهد. قیس با شنیدن جواب رد مدام گریه و زاری می نماید. پدر سعی می نماید او را نصیحت کند تا از این عشق دست بکشد. حتی آشنایان و دوستان نیز برای کمک به او می آیند و با قیس صحبت می نمایند، اما مجنون آشفته تر از پیش سر به بیابان می گذارد.

عشق تو زدل نهادنی نیست

وین راز به کس گشادنی نیست

با شیر به تن فرو شد این راز

با جان به درآید از تن باز

این گفت و فتاد بر سر خاک

نظارگیان شدند غمناک

پدر مجنون وقتی حال نزار فرزند خود را دید به توصیه اطرافیان تصمیم گرفت پسرش را به خانه کعبه ببرد و از درگاه خدا طلب کمک و شفا کند. با رسیدن به خانه خدا مجنون از پروردگار می خواهد تا لحظه به لحظه عشق لیلی را در دلش بیشتر نموده تا حدی که حتی اگر خودش زنده نبود، اما عشقش باقی بماند. پدر وقتی حال و روز قیس را می بیند و دعا های او را می شنود درمانده شده و می فهمد که این درد، یعنی عشق درمان ندارد ؛پس مایوس به خانه بر می شود.

همکلام شدن مجنون با حیوانات

مجنون چو حدیث خود فرو گفت

بگریست پدر بدانچه او گفت

می زیست به رنج و ناتوانی

می مرد کدام زندگانی

از هر طرفی خلایق انبوه

نظاره شدی به گرد آن کوه

خواستاری ابن سلام از لیلی و جنگ نوفل با قبیله لیلی

از آن طرف حال لیلی هم بهتر از مجنون نبوده و برای عشقش اشک و زاری می کرد. در این میان مردی به نام ابن اسلام به خواستگاری لیلی می رود و برخلاف میل لیلی قرار بر این می شود تا آن ها با هم ازدواج نمایند. مجنون که بی خبر از همه جا سرگردان در کوه و بیابان بوده و تبدیل به یک دیوانه واقعی شده است به طور اتفاقی با مردی به نام نوفل آشنا می شود. نوفل با شنیدن ماجرای عشق او به لیلی از قیس دلجویی نموده و تصمیم می گیرد این دو جوان را به هم برساند. پس با عده ای از دلاوران به قبیله لیلی رفته و در صدد جنگ بر می آید، اما با شنیدن جواب منفی و با دیدن کشته شدگان بی گناه از این کار انصراف می دهد. پس مجنون بار دیگر سر به بیابان می گذارد.

طیاره تند را شتابان

می راند چو باد در بیابان

می خواند سرود بی وفائی

بر نوفل و آن خلاف رائی

در همین ایام مرد شترسواری مجنون را دیده و او را از ازدواج لیلی باخبر می نماید. مجنون فریادی جگرسوز بر می آورد و این چنین فکر می نماید: کجا رفت آن با هم نشستن ها و عهد بستن ها در عشق؛ لیلی تو با این پیمان شکنی خوارم نمودی، ولی من بی وفایی ات را هم تحمل می کنم. چیزی نمی گذرد که پدر و مادر قیس با درد و غصه از جهان می فرایند و مجنون تنهاتر از همواره می شود. مجنون پس از فوت پدر - همدم همیشگی او - با جانوران همنشین می شود.

دیدار لیلی با مجنون و غزل خواندن مجنون

در این میان لیلی ازدواج اجباری با ابن اسلام را پذیرفته، ولی به او اجازه نمی دهد حتی به او دست بزند و در نامه ای از وفاداریش به مجنون برای او می نویسد.

بالاخره لیلی از این فراق خسته شده و برای دیدار با مجنون برنامه می ریزد. آن ها توسط پیرمردی در نخلستانی هم دیگر را دیدار نموده و مجنون این چنین برای او می خواند:

آیا تو کجا و ما کجائیم

تو زان که ای و ما ترائیم

جز در غم تو قدم نداریم

غم دار توئیم و غم نداریم

مهتاب شبی چو روز روشن

تنها من و تو میان گلشن

من با تو نشسته گوش در گوش

با من تو کشیده نوش در نوش

دیدار لیلی با مجنون

وفات لیلی و مرگ مجنون بر روضه لیلی

چیزی نمی گذرد که شوهر لیلی بر اثر بیماری فوت می نماید. بعد از رهایی لیلی از ازدواج اجباری او باز هم مجنون را پنهانی می بیند و عشق بین آن ها همچنان پاک و مطهر بوده است. اما چیزی نمی گذرد که بیماری سختی لیلی را فرا می گیرد و در نهایت او به بستر مرگ می افتد. لیلی در وصیت نامه اش این چنین می نویسد: پس از مرگ مرا، چون عروس آراسته کنید و مانند شهیدان با کفن خونین به خاک بسپارید. آن هنگام که عاشق آواره من بر مزارم آمد، بگو لیلی با عشق تو از جهان رفت و امروز هم که چهره در نقاب خاک کشیده، آرزو مند توست.

بالاخره این خبر به مجنون رسیده و او اشک ریزان بر مزار لیلی می رود و چنان نعره زده و می گرید که تمام مخاطبین متاثر می شوند.

ﺑﻴتی دو ﺳﻪ زار زار ﺑﺮﺧﻮاﻧﺪ

اﺷکی دو ﺳﻪ ﺗﻠﺦ ﺗﻠﺦ ﺑﻔﺸﺎﻧﺪ

ﭼﻮن ﺗﺮﺑﺖ دوﺳﺖ در ﺑﺮ آورد

ا دوﺳﺖ ﺑﮕﻔﺖ و ﺟﺎن ﺑﺮ آورد

ﭘﻬﻠﻮ ﮔﻪ دﺧﻤﻪ را ﮔﺸﺎدﻧﺪ

در ﭘﻬﻠﻮی ﻟﻴﻠﻴﺶ ﻧﻬﺎدﻧﺪ

ﺑﻮدﻧﺪ در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻳک ﻋﻬﺪ

ﺧﻔﺘﻨﺪ در آن ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻳک ﻣﻬﺪ

و در آخر چیزی نمی گذرد که قیس مجنونی تنها تاب این دوری را نیاورده و بر سر مزار لیلی، جان به جان آفرین تسلیم می نماید.

سخن انتهای

امیدواریم از خواندن داستان لیلی و مجنون لذت برده باشید. همانطور که می دانید عشق همواره در ذات انسان وجود داشته و به زمان و مکان خاصی تعلق ندارد و عشق لیلی و مجنون به عنوان یک الگوی بی نظیر در تاریخ است.

در انتها، با مراجعه به مطلب مجموعه شعر رومانتیک، متن و جملات عاشقانه می توانید به مجموعه عاشقانه نیز دسترسی داشته باشید.

منبع: مجله انگیزه
انتشار: 29 مهر 1399 بروزرسانی: 29 مهر 1399 گردآورنده: shahreweblog.ir شناسه مطلب: 674

به "داستان لیلی و مجنون به زبان ساده و خواندنی" امتیاز دهید

4 کاربر به "داستان لیلی و مجنون به زبان ساده و خواندنی" امتیاز داده اند | 4.5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "داستان لیلی و مجنون به زبان ساده و خواندنی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید