پینگ پنگ

پیگیر تصویب پیشنهاد ایران در فدراسیون جهانی تنیس روی میز هستیمم

مهرداد علی قارداشی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه فدراسیون جهانی تنیس روی میز در مورد رقابت های لغو شده انتخابی المپیک هنوز تصمیمی جدیدی نگرفته است، گفت: با توجه به درگیری کشورهای زیادی از جهان با ویروس کرونا و فاصله زمانی کوتاه باقی مانده تا المپیک،...

18 اردیبهشت 1399